Sistem za praćenje ispunjenosti podzemnih kontejnera Inis WMS sistem predstavlja celokupan hardware i software namenjen za praćenje ispunjenosti podzemnih kontejnera za otpad u urbanim sredinama.Ovakav sistem pruža pravovremenu i detaljnu informaciju o ispunjenosti...

read more