SOFTVER ZA TRGOVINU GASOM

SOFTVER ZA TRGOVINU GASOM je web aplikacija koja upravlja trgovinom gasa na transportnom i  distributivnom sistemu 

Sastoji se od nekoliko modula:

 

softver za trgovinu gasom web aplikacija
SNABDEVAČI (KUPCI)

U ovom modulu evidentiraju se svi kupci na sistemu. Unos osnovnih podataka o kupcu. Prikaz, dodavanje, izmena i brisanje postojećih SNABDEVAČA. 

UGOVORI

Evientiraju se svi ugovori sa kupcima. Datumi početka i kraja ugovora, evidencija maksimalne potrošnje, kapaciteta… Unos cena i kategorija za svako merno mesto. 

NARUDŽBENICE

Modul za upravljanje narudžbenicama. Mogućnost nominovanja količina i energije na satnom i na dnevnom nivou.Odobravanje količine  i energije na osnovu primljenih nominacija. Praćenje statusa nominacije. 

EVIDENCIJA GASOVODA

Evidencija glavnih gasovoda u sistemu sa unosom osnovnih podataka o gasovodu (dužina, prečnik gasovoda, pritisci, nadmorske visine…)

EVIDENCIJA DEONICA GASOVODA

 Evidencija deonica gasovoda u sistemu sa unosom osnovnih podataka o deonici gasovoda ( dužina, prečnik gasovoda, pritisci, nadmorske visine… ). Određjivanje pripadnosti nadređenom gasovodu.

BALANSIRANJE SISTEMA-PRORAČUN LINEPACK-A

Uvoz trenutnih pritisaka i temperatura sa ključnih tačaka sistema, unos trenutnih pritisaka i temperatura sa tačaka sistema koja nisu pokrivena telemetrijom, proračun linepack-a, proračun dozvoljenih gubitaka, raspoređivanje gubitaka… izdavanje faktura.

IZVEŠTAJ I NAPLATA

Proračun stvarno realizovanih potrošnji gasa i energije, kontrola podataka na dnevnom i mesečnom nivou, uporedjivanje sa nominovanim količinama, izdavanje naloga za naplatu po kupcima sa detaljnom specifikacijom. 

Nominacije

Primer balansiranja sistema

Specifikacija računa

Pišite nam

7 + 5 =

TO-NET d.o.o.
Sentandrejski put 44,
21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 479 41 44
+381 21 479 41 45
info@to-net.rs