Univerzalni računar protoka 

UNIFLOW-200 MFC

UNIFLOW-200 MFC-univerzalni računar protoka  je idealna platforma čak i za najzahtevnije aplikacije koja omogućava ekonomično merenje protoka gasova, fluida i para.

Izračunava sva potrebna svojstva podržanih fluida, prirodnog gasa, industrijskih gasova, sirove nafte i rafinisanih proizvoda voda i pare.

Predstavljamo vam jedan od najfleksibilnijih protočnih računara na svetu.

 

 

 

Univerzalni računar protoka gasa Uniflow200

Univerzalini računar protoka  UNIFLOW-200 MFC – Karakteristike

Multifunkcionalni 8-kanalni računar protoka.

Podržava merenje različitih fluda:

  • Ugljovodonični gasovi: prirodni gas, koksni gas…
  • Industrijski gasovi: azot, kiseonik, vazduh, hidrogen, ugljen dioksid…
  • Tečnosti osim vode: sirova nafta,preradjeni proizvodi, ulja za podmazivanje, LPG, etanol…
  • Vodena para: prenos energije mešavinama voda-glikol

Široka paleta standarda za preračunavanje protoka. Internacionalni, nacionalni , proizvođački standardi

Veliki izbor komunikacionih kanala: RS232/485/422, Ethernet,USB, WEB server

U200 ToolBOX – Program na PC platformi za konfiguraciju parametara rada uređaja

 

Kao saradnik- Univerzalni računar protoka UNIFLOW-200 MFC štedi resurse prilikom izgradnje mernih stanica i mernih sistema

Softver Merna platforma i Uniflow-200 MFC optimalno rešenje

Prednosti Univerzalnog računara protoka gasa Uniflow-200 MFC

l

Tehnološki jedinstven

Jednostavan za upotrebu

Visoko pouzdan

Cenovno isplativ

Pišite nam

7 + 5 =

TO-NET d.o.o.
Sentandrejski put 44,
21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 479 41 44
+381 21 479 41 45
info@to-net.rs