Tag

ERViKO akcija

ERViKO akcija

Jedinstvena prilika za nabavku sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa za preduzeća do 50 radnika! Ukoliko želite da nabavite sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa, da smanjite utrošak vremena za pripremu podataka za obračun zarada,...

read more
ERViKO sistem

ERViKO sistem

Za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa Elektronski časopis Internet Ogledalo je prikazao TO-NET ERViKO sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa u svom 168. broju.U tekstu možete pročitati sve najvažnije informacije o našem sistemu i upoznati...

read more