INIS SCADA SOFTVER

 

 

Inis web aplikacija služi za nadzor, daljinsko merenje, obradu alarma i vizualizaciju podataka.

Inis Scada softver sastoji se od nekoliko modula:

 • Alarmi
 • Sistemi
 • Mapa
 • Detaljne šeme GMPS stanica
 • Katodne zaštite
Inis scada softver web
Alarmi

Modul Alarmi ima tri vrste podataka:

 • Alarm podatke sa Rack ormana
 • Poslednje upisane alarm podatke sa reck-a i korektora sa stanica
 • I alarm podatke sa transmitera
Sistemi

Modul SISTEM otvara se pri pokretanju aplikacije i služi za prikaz i praćenje celog sistema . Sastoji se iz tri celine.

Prvu celinu predstavlja tabelarni prikaz podataka:

 • Stanice-nazivi gasnih stanica
 • Rack-stanje ormana (zelena boja predstavlja da je sve u redu a crvena-alarm)
 • Prikazuju se sledeći podaci:
 • Glavni prekidač
 • Ispravnost napona AC 230V
 • Ispravnost napona DC 24V
 • Stanje baterije
 • Ispravnost baterije
 • Ispravnost DC UPS-a
 • Status otvorenosti vrata

Volume Corrector-trenutne vrednosti sa korektora:

 • Pritisak gasa
 • Temperatura gasa
 • Izmerena zapremina
 • Zapremina na baznim uslovima
 • Ukupna energija
 • Faktor korekcije
 • Odnos faktora stišnjenosti
 • Gustina gasa
 • Izmereni protok
 • Protok na baznim uslovima
 • Toplotni koeficijent

Transmiter – podaci učitani sa transmitera

 • Ulazni pritisak
 • Izlazni pritisak
 • Ulazna temperatura
 • Izlazna temperatura

Drugu celinu predstavlja grafički prikaz podataka koje je podeljen u četiri grafika: 

 1. Prvi grafik je prikaz 7 najvećih pritisaka po stanicama
 2. Drugi grafik je prikaz aktivnih alarma
 3. Treći grafik predstavlja protok
 4. Četvrti grafik je alarmi pritiska

Treća celina ovog modula su trenutni podaci sa glavnih mernih stanica:

 1.  Sastav gasa
 2. Kalorična vrednost gasa
 3. Protoci i stanja po svim pojedinačnim linijama
 4. Protoci i stanja zbirno za celu stanicu
Mapa

Modul Mapa prikazuje mapu sa stanicama. Stanice su označene sa tri boje:

 • Crvena-stanice koje su pod alarmom
 • Zelena-stanice koje se prate i nemaju alarm
 • Siva-Stanice koje se prate ali trenutno nemaju dostupne podatke
Detaljne šeme GMRS stanica

Prikazuje  grafičke podatke sa GMRS stanica i to: 

 1. Ulazni i izlazni pritisci
 2. Ulazne i izlazne temperature
 3. Temperature i pritisci po linijama
 4. Stanje i protoci po linijama
 5. Otvorenost ventila
 6. Zaprljanost filtera
 7. Stanje pojedinih prekidača
 8. Poseban deo za TOPLOTNE PUMPE
  • Koja je aktivna pumpa
  • Procenat iskorišćenosti pumpe
Katodna zaštita

Modul prikazuje podatke sa udaljenih stanica za katodnu zaštitu.

Prikazuju se podaci za:

 1. Izlazne struje i napone
 2. Podešene željene struje, naponi i potencijali
 3. Potencijali u 10 kontrolnih tačaka

Alarmi - Inis Scada softver

Detalji INIS SCADE

Trenutni podaci sa glavnih mernih stanica

Detaljne šeme sa GMRS Stanica

Prikaz mape - Inis Scada

Pišite nam

14 + 15 =

TO-NET d.o.o.
Sentandrejski put 44,
21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 479 41 44
+381 21 479 41 45
info@to-net.rs