Dušan Spasojević, Customer Service Manager Balkan ERViKO sistem koristimo od juna 2014. godine, kada smo ga izabrali kao zamenu za rešenje koje smo do tada koristili, a bazirano na istoj tehnologiji – autentifikaciji korisnika na bazi otiska prsta.Iako sistem...

read more