Korektori zapremine gasa

ELCORplus

ELCORplus predstavlja poboljšani i najkomforniji model 4-te generacije ELGAS elektronskih korektora zapremine.

To je potpuno modularni uređaj koji može raditi kao jednokanalni ili dvokanalni korektor zapremine gasa.

Primer: stanicu sa letnjom i zimskom linijom može opsluživati samo jedan korektor.

Uređaj može biti opremljen najrazličitijim komunikacionim i perferijskim uređajima. Na taj način omogućavajući istovremeni pristup više korisnika koji sa uređajem mogu komunicirati preko različitih komunikacionih protokola i interfejsa.

Napajanje elektronskog korektora  zapremine gasa ELCORPlus  može biti baterijsko ili preko eksternih izvora napajanja.

ELCOR

Najnovija, 4-ta generacija baterijski napajanih elektronskih korektora zapremine gasa modularnog dizajna.

ELCOR je osnovni, jednokanalni model elektronskog korektora zapremine  gasa (korekcija zapremine za jedno merno mesto) sa opcijom ugradnje internog GSM/GPRS baterijski napajanog modema.

Idealno je  rešenje za merna mesta na kojima nema mogućnosti dovođenja eksternog napajanja a prenos podataka se vrši pomoću modema ili serijske veze.

ELCORLite

Najnoviji član porodice elektronskih korektora zapremine gasa proizvođača ELGAS.

ELCORlite je elektronski korektor zapremine razvijen na modelima ELCOR i ELCORplus.

Baterijski napajan sa integrisanim komunikacionim modemom, Optimizovan za projekte gde povisena modularnost  nije potrebna.

ElcorLite

Pišite nam

10 + 15 =

TO-NET d.o.o.
Sentandrejski put 44,
21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 479 41 44
+381 21 479 41 45
info@to-net.rs