Projekat GA-MA A.D Skopje se nastavlja
13/10/2022

 

 Sve prisutniji u regionu…

 

TO-NET d.o.o. je  firma koja uspešno posluje na teritoriji Republike Srbije od 2004 godine.  U  oblasti energetike, posebno u sektoru prirodnog gasa polako se širimo I na region, uspostavljamo nove saradnje, produbljujemo stare.

Sad već daleke, 2018-te, je započet Projekat GA-MA A.D

2018. smo usposatavili  saradnju sa  GA-MA AD Skopje čija je osnovna delatnost  prenos prirodnog gasa I upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa u Republici Severnoj Makedoniji.

Kako potreba za korišćenjem prirodnog gasa u industriji I domaćinstvima od 1980 stalno raste , proširuju se gasovodne mreže I raste broj povezanih novih korisnika, tako raste I potreba za redovnim održavanjem gasovodnog Sistema I pratećih objekata. 29.01.1998 izvršeno je prvo merenje isporučenih količina prirodnog gasa preko glavne merne stanice Židilovo I time je merenje zvanično počelo u Republici Severnoj Makedoniji. Od tada se  GA-MA  suočava sa raznim izazovima u ovoj oblasti.

Upravo  U cilju unapredjenja, uspešnog I optimalnog upravljanja transportnim sistemom prirodnog gasa nastaje saradnja, tj projekat  GA-MA AD Skopje I TO-NET  d.o.o  Novi Sad.

Sve što se meri, prikuplja, organizuje, može i da se unapredi…

U njihovom sistemu implementirano je više naših rešenja : Merna Platforma, Scada, Portal za pristup krajnjih korisnika. Ovim se prikupljanje, kontrola podataka značajno olakšava I ubrzava, brzo se detektuju trenutni problemi, rizici se smanjuju na minimum.

Ponosni smo na dosadašnju saradnju I uspešno nastavljamo širenje u region.