Jedinstvena prilika za nabavku sistema za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa za preduzeća do 50 radnika! Ukoliko želite da nabavite sistem za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa, da smanjite utrošak vremena za pripremu podataka za obračun zarada,...

read more