Prezentacija merne opreme za gas
29/11/2022

TO-NET u Novom Sadu održao prezentaciju-radionicu  merne opreme za gas

 

U organizaciji kompanije TO-NET d.o.o održana je prezentacija merne opreme za gas (elektronski korekori zapremine gasa i mehanička merila protoka gasa) renomiranog češkog proizvodjača Elgas s.r.o.

Elgas je na tržištu gasne industrije prisutan punih 30 godina  a TO-NET d.o.o je njihov generalni zastupnik za Republiku Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Severnu Makedoniju.

Prezentacija je održana prostorijama LGT JP Srbijagas, na lokaciji put Šajkaškoj odreda br 3, Novi Sad 19.11.2022. 

Teme prezentacije su bile: 

Vitezlav Kika je održao prezentaciju iz oblasti elektronskih korektora zapremine gasa a iz oblasti mehaničkih merila protoka g-din Roman Šimun. 

Prilika da se merna oprema za gas upozna bolje

Prezentacija je obuhvatila je oblasti koje se odnose na konfiguraciju metroloških, komunikacionih parametara, održavanje uređaja u eksploataciji I u drugim oblastima.

Tehničke karakteristike merne opreme za gas i njihove mogućnosti, podrobnije su prezentovane prisutnima i kroz interaktivnu radionicu. 

Program je prvenstveno bio namenjen zaposlenima u  JP Srbijagas-u koji se bave različitim tehničkim oblastimo od metrologije, Sistema za daljinski prenos podataka sa stanica na terenu do servisa I održavanja uređaja u eksploataciji.

Kao gosti su bili prisutni I predstavnici kompanije A.D GA-MA iz Severne Makedonije, koji su pokazali interesovanje za ove teme.

Veliki broj postavljenih pitanja od strane prisutnih učesnika, tokom prezentacije ukazuje na to da je prezentacija-radionica tematski dobro osmišljena I da je kao rezultat dala puno odgovora I novih informacija iz oblasti merenja protoka prirodnog gasa, način obračuna izmerenih vrendosti I aktuelnih tema iz ove oblasti.