INIS Softver za upravljanje imovinom

Softver za upravljanje imovinom ima funkciju da prikuplja, čuva, pretražuje, upravlja i analizira podatake o imovini i sredstvima. Prati i upravlja podacima koji su vezani za servisne prijave, zahteve i radne naloge u cilju unapređenja efektivnosti rada. Sadrži registar sa informacijama o imovini i sredstvima.

Evidentira i čuva informacije u realnom vremenu.

 

 Sastoji se od sledećih podataka:

 • Imovina
 • Prostori
 • Servisne prijave i zahtevi
 • Radni nalozi
 • Redovno održavanje
 • Ugovori
 • Administracija

Naše rešenje namenjeno je:

 • kompanijama
 • gradovima i
 • opštinama za upravljanje izgradnjom, eksploatacijom i održavanjem infrastrukturnih sistema (gasovodi, putevi, dalekovodi, cevovodi, kablovski sistemi itd. -Laka pretraga naloga, izdavanje računa na osnovu unetih podataka u obradi radnog naloga), objektima i opremom
Inis-softver za upravljanje imovinom

OSOBINE SOFTVERA

Inis-Softver za upravljanje imovinom sastoji se od dve glavne komponente RELACIONE BAZE PODATAKA I SOFTVERSKE KOMPONENTE (podeljene su na administratorski i korisnički deo)

ADMINISTRATORSKI DEO

Administratorski deo se odnosi na upravljanje objektima, zaposlenima i resurisma, administraciji poslova, prava nad modelima i cenovnicima.

Tipovi objekta koji postoje u softveru za upravljanje imovinom su:


 • Imovina – objekti imovine
 • Prostor – objekti prostora na koju se povezuje imovina
 • Referenca – razni KATALOZI kojima se referenciraju objekti IMOVINE ili PROSTORA (primer PROIZVOĐAČI, MESTA, DRŽAVE, TIPOVI UGRADNJE, NAČINI MERENJA…).
KORISNIČKI DEO

Korisnički deo obuhvata dodavanje konkretnih entiteta imovine, korisnici koji imaju pristup imaju ograničene mogućnosti korišćenja:

 • Dodavanje prostora
 • Dodavanje imovine
 • Povezivanje prostora I imovine (šta se gde nalazi)
 • Administacija vrsta poslova
 • Administaracija cenovnika usluga
 • Kreiranje i štampa servisnih prijava i radnih naloga 
 • Obrada radnih naloga
 1. Da li je INTERNI ili EKSTERNI radni nalog
 2. koje vrste poslova-usluga su urađene po radnom nalogu
 3. koji radnici su radili radni nalog
 4. datumi početka, završetka, rokovi izvršenja
 5. utrošak po vozilima
 6. evidencija USLUGA I MATERIJALA koje su urađene prema unapred definisanom cenovniku (normativu)

  IZDAVANJE RAČUNA na osnovu unetih podataka u obradi radnog naloga

 7. ARHIVIRANJE i čuvanje svih dokumenata vezanih za određeni posao uz obavezno skeniranje sve prateće dokumentacije (DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM )
 8. LAKA PRETRAGA RADNIH NALOGA i preuzimanje sačuvane dokumentacije
 9. IZVEŠTAJI o fakturisanim uslugama

PREDNOSTI SOFTVERA

Jasna raspodela uloga i odgovornosti

Automatizacija poslovnih procesa

Online pristup

Održavanje

Nadogradnja po potrebi zahteva

Administratorski deo INIS-a

INIS

SOFTVER ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IZDAVANJE SERVISNIH PRIJAVA I RADNIH NALOGA

Obrada radnih naloga

Pretraga radnih naloga

Pišite nam

4 + 6 =

TO-NET d.o.o.
Sentandrejski put 44,
21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 479 41 44
+381 21 479 41 45
info@to-net.rs