INIS WMS
Tagovi: Softver

Sistem za praćenje ispunjenosti podzemnih kontejnera

Inis WMS sistem predstavlja celokupan hardware i software namenjen za praćenje ispunjenosti podzemnih kontejnera za otpad u urbanim sredinama.
Ovakav sistem pruža pravovremenu i detaljnu informaciju o ispunjenosti kontejnera, što značajno povećava efikasnost i smanjuje troškove sakupljanja otpada.

Kao dodatna opcija dostupan je i senzor za detekciju požara unutar kontejnera, koji omogućava brzu reakciju i sprečavanje širenja požara na okolinu.

Proizvod je razvijen u saradnji sa partnerom Ecosignal – vodećim proizvođačem podzemnih kontejnera u Srbiji, kao odgovor na potrebe savremenih komunalnih službi u urbanim sredinama.