DALJINSKO OČITAVANJE POTROŠNJE MRS

INIT-Serija uređaja za funkcionalno proširenje rada merno-regulacionih stanica (MRS)

INIT-10

Ovaj uređaj je namenjen za daljinsko očitavanje MRS manjih kapaciteta G-4 do G-25.

Uređaj je moguće prilagoditi merilima sa mehom. Prilagodljiv je  merilima većine proizvođača, koji na sebi imaju magnetni ili induktivni impulsni davač.

Prenos podataka do merne platforme obezbeđen je preko GSM/GPRS mreže.

daljinsko očitavanje MRS

Daljinsko očitavanje potrošnje MRS većeg kapaciteta

INIT50

INIT-50

Uređaj za daljinsko očitavanje i upravljanje radom merno-regulacionih stanica većeg kapaciteta

INIT 50 – je potpuno modularni uređaj namenjen za obezbeđivanje sigurnog eksternog napajanja, i prenosa podataka o potrošnji gasa sa elektronskog korektora zapremine (merno-regulacione stanice) do merne platforme.

Uređaj obezbeđuje praćenje i upravljanje radom pojedinih delova stanice npr. stanje blok ventila, stepen zaprljanosti filterske sekcije i sl. Konstrukcija uređaja je tako osmišljena da se može prilagoditi radu sa elektonskim korektorima svih proizvođača koji su namenjeni za povezivanje na sistem daljinskog očitavanja.

Pišite nam

6 + 2 =

TO-NET d.o.o.
Sentandrejski put 44,
21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 479 41 44
+381 21 479 41 45
info@to-net.rs