Virtuelni šalter (Internet šalter)

Virtuelni šalter (e-šalter, elektronski šalter, internet šalter, …) je sistem koji omogućava samoposluživanja građana i kompanije u cilju dobijanja ili davanja informacija, dokumenata i usluga iz svog stana ili kancelarije. Na taj način se olakšava, ubrzava i pojeftinjuje komunikacije građana, kompanija i državne uprave. Virtuelni šalter je realizovan internet tehnologijama koje uklanjaju ograničenja klasičnog šaltera (radno vreme, udaljenost mesta boravka ili rada, …).virtuelni-salter2014

Virtuelni šalter pruža prednosti za:

GRAĐANE

 • u svako doba dostupne informacije (stanja računa)
 • postavljanje pitanja i dobijanje odgovora
 • prijave (reklamacije, kvar, obaveštenja..)
 • SMS zahtev za proveru stanja – integracija sa SMS sistemom (sistem za SMS usluge slanja i primanja poruka)*
 • SMS zahtev za prijava stanja – integracija sa SMS sistemom (sistem za SMS usluge slanja i primanja poruka) *

KOMPANIJE (POSLODAVCE)

 • omogućava brzu i laku komunikaciju sa korisnicima
 • smanjuje gužve (telefonske pozive i lične dolaske)
 • ubrzava poslovanje vašeg preduzeća
 • lako obaveštavanje korisnika
 • provera aktivnosti administratora
 • pregled logova (poseta)
 • integracija sa SMS sistemom (sistem za SMS usluge slanja i primanja poruka) *
 • integracija sa MIS sistemom (Menadžerski Informacioni Sistem) **

DRŽAVNE UPRAVE

 • omogućava brzu i laku komunikaciju sa korisnicima (građanima i kompanijama)
 • smanjuje gužve (telefonske pozive i lične dolaske)
 • ubrzava i olakšava poslovanje državne uprave
 • lako obaveštavanje korisnika
 • provera aktivnosti administratora
 • pregled logova (poseta)
 • integracija sa SMS sistemom (sistem za SMS usluge slanja i primanja poruka) *
 • integracija sa MIS sistemom (Menadžerski Informacioni Sistem) **

Primeri Virtuelnog šaltera:

 • Samoposluživanje građana kod preduzeća za distribuciju prirodnog gasa
 • Samoposluživanje građana i kompanija kod državne urpave
 • Samoposluživanje kompanija i preduzeća kod Porseke uprave
 • Samoposluživanje građana kod udruženja za zaštitu potrošača

  • Integracija sa SMS sistemom predstavlja drugi vid dobijanja informacija sa virtuelnog šaltera putem SMS-a. Slanjem SMS-a na dogovoreni broj sistem vam vraća poruku sa zahtevanim informacijama (stanje računa, obaveštenja, prijave..). Detaljnije o SMS-u pogledati na stranici TO-NET SMS usluge.
 • Integracija sa MIS sistemom omogućava menadžerskom nivou pregled poslovanja, aktivnosti zaposlenih i radnika. Detaljnije na stranici Menadžrski informacioni sistem.

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page