Viktor Popović dipl.ing. IT inženjer

on мај 16, 2014 in

ERViKO
– Ovaj sistem, koji se u osnovi sastoji od uređaja za evidentiranje događaja marke VIRDI i programskih aplikacija koje prikupljaju i obrađuju podatke, predstavlja jedan sistem koji je veoma prilagodljiv potrebama korisnika. Mogućnost da se na različite načine evidentira događaj na samom uređaju predstavlja veliku olakšicu u svakodnevnom procesu i otvara korisniku maksimalni prostor da podesi optimalni način rada u skladu sa svojim potrebama. Takođe, programska aplikacija „Program za evidenciju radnog vremena“ koju su kreirali i razvili programeri firme TO-NET d.o.o. je veoma intuitivna i laka za upotrebu. Aplikacija prati organizacionu šemu preduzeća korisnika, može da definiše različite režime rada zaposlenih počevši od proizvodnih sektora u industriji do administrativne uprave, nudi mogućnost kreiranja velikog broja različitih izveštaja. Uz visok nivo međusobne saradnje i komunikacije, firma TO-NET je adaptirala svoju aplikaciju našim potrebama i razvila nove module u skladu sa našim usko-specifičnim zahtevima. Na ovaj način, naša kompanija je dobila mogućnost da pored već postojećih integrisanih izveštaja u okviru ove aplikacije dobije i dodatne izveštaje u željenom formatu, koji se dalje mogu koristiti i u drugim poslovnim procesima.

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page