INIT 50 – uređaj za telemetriju i daljinsko upravljanje

Komunikacija:

 • GSM/GPRS komunikacioni modul,
 • RS232 port.

Ulazi/izlazi:

 • 4 x digitalni ulaz za alarme,
 • 3 x digitalni ulaz/izlaz,
 • 2 x digitalni ulaz za impulse (open-drain, open-collector or reed),
 • 2 x analogni ulaz (4-20mA or 0-20mV),
 • 4 x izlaz napajanja od 10VDC za napajanje eksternih senzora.

Karakteristike:

 • Programibilne granice za alarme na analognim ulazima (za senzore pritiska, temperature, itd.),
 • Programibilni digitalni alarmi (granični prekidači za vrata, kontaktni manometri, presostati, itd.),
 • Programibilni intervali beleženja podataka (5min.~1440min.) i slanja na udaljeni server (satno, dnevno ili mesečno),
 • Slanje podataka na udaljeni server (SMS ili GPRS),
 • Mogućnost daljinske izmene parametara uređaja,
 • Lokalno podešavanje parametara uređaja pomoću softvera INIT-50 Serviser,
 • Alarm za pad napona baterije.

Opcije:

 • DC napajanje (interna baterija 12V 9Ah) + solarni panel,
 • AC napajanje (220V) + back-up baterija,
 • Interna zaštitna barijera za povezivanje sa uređajima u eksplozivnoj zoni,
 • IP66 kućište.

INIT-50_ex_SR-s

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page