INIS MIS – Menadžerski Informacioni Sistem

MIS – menadžerski informacioni sistem je ciljno orijentisan na obezbeđenje podrške upravljanju i rukovođenju u poslovnim sistemima. Predstavlja upravljački informacioni sistem koji omogućava menadžerima svih nivoa nadgledanje i kontrolu rada i dobijanje upravljačkih parametara preko kojih mogu da reaguju, otklanjaju uočene poremećaje i vode sistem ka stabilnom stanju. MIS predstavlja nadgradnju nad transakcionim sistemima i generiše sintetičke upravljačke informacije (biznis inteligencija) potrebne menadžerima za donošenje važnih odluka.

Najznačajnije osobine MIS-a se sadrže u sledećem:mis1

  • MIS obezbeđuje upravljačke informacije za donošenje poslovnih odluka na svim nivoima rukovođenja;
  • MIS osigurava fiksni oblik primanja informacija u poznatom, unapred definisanom formatu;
  • MIS obično pruža unificirane, opsežne i detaljne izveštaje, koji zahtevaju da svaki pojedini korisnik sam pretražuje onaj deo informacija koje su mu potrebne;
  • MIS na bazi podataka iz prošlosti, nudi trendove poslovanja u budućnosti.

Grafička analiza – MIS (menadzerski informacioni sistem)Menadžerski informacioni sistemi proizvode izveštaje koje su menadžeri na osnovu istraživanja njihovih informacionih potreba unapred definisali. Ovi sistemi pretražuju informacije o internim operacijama iz baza podataka i kontinuirano ih ažuriraju OLTP (Online Transaction Processing) sistemima. Oni, takođe, obezbeđuju mnogo korisnih podataka i informacija o relevantnom okruženju organizacije, koji dolaze iz eksternih izvora. Na primer, menadžer može:

mis2

  • koristiti web browser da bi primio neposredno i u realnom vremenu vizuelne prikaze, na svojoj radnoj stanici, informacije i izveštaje o poslovanju i stepenu zadovoljstva kupca;
  • pristupiti nedeljnim, mesečnim, kvartalnim ili drugim analitičkim izveštajima koji omogućavaju ocenjivanje rezultata poslovanja, odnosno, postignuća njegovog odeljenja u domenu realizacije različitih poslovnih ciljeva na različitim segmentima.

Primer MIS izveštaja za AERS

Primer MIS izveštaja za AERS

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page